תגיתאבטחה בנתב ג

אבטחה בנתבג מחייבת ברצינות גבוהה במיוחד מאחר ומעטפת האבטחה והמאבטחים בשדה התעופה הם אלו שאחראים שכל המבקרים והתיירים יהיו מוגנים הן על הקרקע והן באוויר. אבטחה בנתב ג מצד שני משתלמת במיוחד ותנאי העבודה מצוינים ומתאימים בעיקר לתושבי המרכז.