הגנה עצמית מוצרי אבטחה

גז פלפל: האם השימוש בו חוקי?

גז פלפל

רבים נושאים איתם מיכל גז מדמיע לצורך הגנה עצמית. מבחינה טכנית, הגז יכול להגיע בין אם במכלים בגדלים שונים וצורות שונות ולעתים בצורת אקדח אשר לו מכניסים מיכל בידית האחיזה ולחיצה על ההדק גורמת ללחיצה על פתח המכל ולהתזת הגז. נשאלת השאלה האם הדבר חוקי.

שאלה זו נובעת מעצם האיסור על החזקת אמצעים אחרים שאינטואיטיבית כל אדם סביר עלול לחשוב כי נשיאת אותו אמצעי לצורך הגנה עצמית היא חוקית ואין הדבר כך.

מהו "נשק" לפי חוק העונשין?

על פי חוק 144(ג) לחוק העונשין, נשק הוא אחד מאלה:

א) כלי עם קנה היכול לירות כדורים, קליעים, פצצות או פגזים וכל הדומים להם היכולים להביא לכדי המתת אדם. כולל אבזר, חלק או תחמושת של אותו כלי.

ב) כלי הפולט חומר שמטרתו לגרום נזק לאדם, כולל אבזר חלק או תחמושות של אותו כלי.

ג) סוגי תחמושת, רימון, פצצה, או כל דבר נפיץ אחר ביכולתם לגרום למוות או לנזק לבן אדם, כולל אבזר, חלק או תחמושת של אותו חפץ.

מההגדרות הללו לנשק ניתן להסיק כי מיכל גז מדמיע אינו מוגדר על פי חוק לנשק

האם השימוש בגז מדמיע או גז פלפל הוא חוקי?

על פי החוק, הזכות להתגונן נגד תקיפה שמורה לאדם אשר נדרש להתגונן כנגד תקיפה לא חוקית, המשקפת סכנה מוחשית העלולה להוביל פגיעה בגופו, חייו, רכושו או חירותו – שלו או של הזולת. במידה והאדם המתגונן יעמוד ב- 6 תנאים מצטברים אלו, תעמוד לו טענת ההגנה העצמית המעניקה פטור מאחריות פלילית:

1. היה צורך להתגונן באופן מידי.
2. לא הייתה דרך אחרת לעצור את התקיפה.
3. התקיפה הייתה יכולה לגרום לסכנה מוחשית.
4. היא גרמה לפגיעה בגוף או בחירות.
5. פעולת ההגנה הייתה סבירה תחת הנסיבות בהן ננקטה.
6. התקיפה לא בוצעה עקב התנהגות פסולה שהייתה יכולה לגרום למותקף לצפות למתקפה כלפיו.

החזקת גז פלפל ושימוש בו במסגרת של הגנה עצמית בלבד כפי שהיא מוגדרת לעיל, מותרים.

בכל מקרה בו אתה מתגונן בצורה סבירה באמצעות גז פלפל, אתה פועל על פי חוק. חשוב לציין כי מטרת גז פלפל היא הגנה עצמית ולא תקיפה חזרה/ סגירת חשבונות עם תוקפים שנוטרלו כבר…


    מעוניינים בעבודה באבטחה? השאירו פרטים ונשמח לעמוד לשירותכם